Apuron Energy este o companie tânără, care şi-a început practic activitatea de furnizare de energie electrică în anul 2014, lipsită astfel fiind de tarele trecutului şi de unele aspecte controversate ale acestei activităţi.

Compania se concentrează exclusiv pe competenţele sale de bază în comerţul cu energie electrică şi Certificate Verzi, alte activităţi din domeniul energiei electrice fiind încredinţate altor companii ale grupului Apuron.

Apuron Energy combină în mod armonios talentul, energia şi experienţa internaţională a tinerilor membri ai echipei sale, români şi germani, cu calmul şi chibzuinţa unor specialişti români a căror carieră s-a împletit zeci de ani cu istoria Sistemului Energetic Naţional. A rezultat un colectiv echilibrat al cărui obiectiv principal este să stabilească relaţii de Parteneriat Energetic pe termen lung, relaţii bazate pe încredere, seriozitate şi respect reciproc.

Abordarea activităţii de furnizare de energie electrică de către Apuron Energy este una holistică. Fără a nega în vreun fel importanţa majoră pe care o are preţul pentru consumatorul final, considerăm că sunt numeroase alte elemente care ar trebui luate în calcul la fundamentarea deciziei de a opta pentru o oferta sau alta:

  • soluţia de conectare la reţea
  • optimizarea profilului de consum
  • considerente legate de eficienţa energetică şi îmbunătăţirea acesteia cu costuri minime
  • alegerea unei formule de preţ (fix, variabil, indexat la piaţă, la un alt index sau mai mulţi etc.)
  • termenele de plată şi facilităţile legate de acestea
  • cerinţe legate de mixul de energie, cum sunt cele referitoare la ponderea energiei regenerabile
  • evoluţiile curente şi previzibile atât de pe pieţele locale şi internaţionale de energie electrică, cât şi cele ale legilor şi reglementărilor relevante
  • posibilitatea de adaptare la schimbări radicale şi rapide

Apuron Energy oferă Partenerilor săi un pachet complex de produse şi servicii, care include atât energie electrică la preţuri competitive, cât şi asistenţă profesionistă în abordarea tuturor aspectelor menţionate mai sus.